masala és barreja d'espècies

Qui som

El projecte del periòdic Masala comença a gestar-se a la tardor del 2000. Un grapat de persones -procedents d’altres mitjans de contrainformació i participants en les primeres tancades d’immigrants per reclamar la seva regularització- veuen la necessitat de crear un mitjà alternatiu de comunicació lliure i independent als barris del centre de Barcelona. El 2001 es consolida el col·lectiu, amb intencions d’ampliar-se.

Les lluites dels sense papers, els conflictes veïnals i urbanístics i tots els conflictes socials que travessen el centre de la ciutat van trobar un punt de trobada informatiu. El contacte amb aquestes realitats és el que dóna sentit al periòdic, que ha anat evolucionant amb l’ànim d’esdevenir un referent  i una eina.

El Masala neix com un periòdic de barri, que vol donar veu als de baix, per denunciar i informar sobre les realitats d’un territori molt concret de la ciutat on les desigualtats socials i els abusos de poder estan a l’ordre del dia. És ben cert que, com a moltes altres grans ciutats, a Barcelona el centre històric és un espai de conflicte palpable; i aquesta publicació ha volgut inserir-se dins aquesta realitat.

La publicació es finança amb anunciants de barri, per poder així autogestionar el projecte comunicatiu i assegurar la gratuïtat de la publicació perquè sigui accessible a tothom.

El creixement i l’evolució del periòdic ha estat possible gràcies als nostres col·laboradors, que han aportat molt dins les seves àrees, i han fet seu també aquest projecte. Desenes d’activistes, columnistes, fotògrafs, il·lustradores, veïns i veïnes… han fet possible que el periòdic reflecteixi, si no tota, una part àmplia i important del que succeeix a Ciutat Vella i, al cap i a la fi, tots aquells conflictes condemnats a la invisibilitat o a una visibilitat mediàtica feta a la mida del poder.

Des del gener del 2001 el procés de tots aquests anys de coordinació, edició, distribució i autogestió del projecte no ha estat fàcil i poder relacionar-se amb totes les entitats, iniciatives i moviments socials de Ciutat Vella, amb les seves pràctiques particulars i amb els seus punts de vista tan diferents, tampoc no ho és. Però ens quedem amb tot allò que hem construït i estem molt orgullosos del paper que el Masala té a Ciutat Vella. Un projecte en construcció, que des de l’horitzontalitat s’ha convertit en una plataforma comunicativa de barri, creant una xarxa de persones i col·lectius socials als quals esperem poder seguint donant veu.

És també per totes aquestes persones, entitats i col·lectius que el periòdic ha continuat i que ha aconseguit que la gent dels barris de Ciutat Vella ens vegi com un mitjà crític, potent, útil i a l’abast de tothom.