masala és barreja d'espècies

Articles de la seccio
Barris

Venècia i Ciutat Vella

Text: Masala - Fotografies: Tomàs Abella - Enrichetta Ignazio

El trastorn histriònic de la personalitat és, segons la infame Associació de Psiquiatria dels EUA, aquell «caracteritzat per un patró d’excessiva cerca d’atenció, incloent-hi un comportament seductor inapropiat i una excessiva necessitat d’aprovació». Més enllà de les molt discutibles propostes de la psiquiatria, la descripció resulta inquietantment adient per a la realitat quotidiana construïda a […]

Serveis socials, crisi i post-crisi

Text: Albert Sales (Investigador de l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona) - Il·lustracions: Nomdenoia

Per a molta gent, els serveis socials segueixen sent la darrera xarxa de protecció per fer front a situacions de pobresa i d’exclusió social. Aquesta imatge està ancorada en les funcions d’assistència a les «llars pobres» i a les persones en situacions de privació material que se’ls va atribuir a finals del segle xix a […]

Inversionisme i violència immobiliària organitzada

Text: Masala / Il·lustracions: Nomdenoia / Infografia: Maria Pons Renom

El nou cicle d'inversionisme immobiliari, juntament amb el creixement aclaparador de la indústria turística, s’ha materialitzat en el centre històric, i més enllà, en un cicle de violència (des)encadenada, on noms com MK Premium, Desokupa o Airbnb simbolitzen diferents capes d’un assetjament estructural que ha convertit en quotidiana l’expulsió del veïnat amb diferents mètodes.

La memòria dels carrers

Text: Xavier Theros / Il·lustració: Maria Pons Renom

Vivim en un país on la memòria sempre ha estat una patata calenta. Això no vol dir que les altres nacions no hagin fet el mateix, retirar monuments o canviar noms de carrer. L’experiència urbana té un dels seus punts forts en l’adaptació permanent del paisatge a les opinions canviants de la població que hi viu. Fa mil anys, la imatge d’un apòstol a cavall tallant caps de sarraí podia despertar la fe del poble, avui és una cosa que horroritza a tota persona sensible.