masala és barreja d'espècies

Termes i condicions

A continuació es descriuen els termes i les condicions que regulen la subscripció a la revista Masala:

Dades personals

Per realitzar la subscripció és necessari proporcionar les dades relacionades la targeta bancària amb la que realitzareu el vostre pagament i la vostra adreça de correu electrònic.

Masala només emmagatzema a la seva base de dades la vostra adreça de correu electrònic , i es tracta d’una dada imprescindible per mantenir la subscripció. L’única manera d’eliminar aquesta dada és cancel·lar la subscripció.

Pagament

El pagament de la subscripció es realitza a través de la plataforma Stripe, servei que es regeix per les següents termes. Qualsevol reclamació relacionada amb el pagament s’haurà d’adreçar a aquesta tercera part.

En el moment d’enviar el formulari de subscripció es realitzarà un cobrament per l’import escollit. La subscripció consisteix en el cobrament reiterat d’aquest import un cop a l’any, fent servir la vostra targeta, en el dia i mes en què es va realitzar el primer pagament.

Cancel·lació

Podeu cancel·lar la vostra subscripció a Masala sempre que vulgueu a través del següent enllaç:

masala.cat/socies/?cancelar

La cancel·lació implica la suspensió de futurs pagaments així com l’eliminació de la vostra adreça de correu electrònic de la base de dades de Masala.

El procés de cancel·lació no suposa cap dret sobre els imports cobrats anteriorment.

Contacte

Qualsevol dubte o reclamació respecte a aquesta subscripció pot adreçar-se a masala@ravalnet.org.