Casc Antic, per una gestió comunitària

equipament-pou-de-la-figueraEl Forat representa, als nostres barris, un exemple indiscutible d’història viva i de lluites veïnals. En aquest sentit, un dels objectius assolits, disposar d’un equipament per al barri gestionat de forma comunitària, s’ha convertit en un dels focus de continuïtat de l’acció col·lectiva. El Casal del Pou de la Figuera existeix, és cert, però tot i la participació d’entitats i de persones usuàries a les comissions de trobada entre associacions i Districte, la seva gestió segueix a mans d’una empresa privada.

Vents de canvi

Fa més o menys un any, arrel de la persistència de les reivindicacions per aconseguir una gestió ciutadana del Casal, començaren a obrir-se possibilitats reals d’obtenir-la. Diverses entitats, grups i col·lectius van establir, en aquell moment, espais de participació i debat per a desenvolupar el projecte.

Amb les seves pròpies paraules: «Partint dels principis intocables del procés participatiu, és a dir un Casal obert al barri, basat en activitats gratuïtes, no partidistes ni religioses i obertes a totes les persones veïnes, amb una vocació social i comunitària, es tracta de mantenir i de millorar l’activitat de l’equipament tot fomentant-ne la participació de qui vulgui contribuir-hi, i d’augmentar la transparència de la gestió. Estem convençudes que la proximitat i el coneixement del territori són un gran avantatge».
Els progressos del projecte comencen a visibilitzar-se i, tot i el repte que suposa la creació i posada en marxa d’una gestió comunitària. És una aposta decidida, que sorgeix amb la intenció de concretar-se a la primavera, i amb la certesa de saber que es tracta d’un pas important per a reforçar el teixit social i associatiu del barri.

La història del Pou de la Figuera segueix escrivint-se des de la participació ciutadana i la transformació col·lectiva d’allò quotidià. És una invitació oberta a qui desitgi apropar-se a un projecte que es defineix com «vocacionalment inclusiu», que pretén reunir esforços i sabers des del coneixement viu del territori.