L’Ateneu Enciclopèdic Popular segueix exigint a l’Ajuntament un local al Raval

Tot fa pensar que la tornada de l’Ateneu Enciclopèdic Popular (AEP) al barri del Raval tardarà més del previst. En el número 65 del Masala dèiem que l’ Ateneu podria tornar al barri a mitjans del 2013. En el número següent vam parlar sobre el mateix tema amb en Manel Aisa a la columna Superhéroes de Barrio. Però finalment sembla que l’ AEP no veu gaire clar el compliment dels acords a què havia arribat amb el Districte i l’Ajuntament per a la cessió d’un local, per tal de fer realitat la demanda històrica que l’Ateneu torni al seu lloc d’origen, d’on mai hauria d’haver marxat. És per això que l’AEP denuncia el silenci institucional respecte els incompliments dels acords signats el 2011 per part de l’aleshores alcalde Jordi Hereu. I ja són sis anys de converses, on no es veu enlloc el compromís per part del consistori. Així ho expliquen en un manifest titulat «Una injustícia pendent de reparar».

Com diu el manifest, l’Ateneu Enciclopèdic Popular –que compta ara mateix amb més de 200 socis– va renéixer el 1977, a partir de l’esforç d’un reduït nombre de persones, «disposat a rescatar la memòria no tan sols de l’Ateneu, sinó també la de tot un poble que havia lluitat contra el feixisme i que en determinants moments havia estat capaç de vèncer-lo, i disposat a continuar la tasca cultural i pedagògica que l’AEP havia realitzat durant el període 1902-1939. Després de l’incendi del local del carrer Reina Amàlia, l’Ateneu s’ubicà primer al carrer Montalegre 5 i després al passeig de Sant Joan 26, sempre en condicions precàries i de forma provisional».

«L’Ateneu ha realitzat una important tasca de recuperació de la Memòria Històrica. Com a Centre de Documentació Històrico-social disposa en l’actualitat de milers de documents i publicacions –més de 12.000 capçaleres– recuperats durant els darrers trenta anys, que s’han anat classificant i arxivant, i d’uns 30.000 llibres, que constitueixen avui una font imprescindible de consulta per a tot aquell que investigui sobre el moviment obrer o la cultura popular a Catalunya», continua detallant l’escrit, on també denuncien que després de més de setanta anys l’espoli sofert encara no ha estat ni mínimament reparat.

Com explica el manifest, des del 2004 l’AEP ha mantingut converses amb els regidors de Ciutat Vella, Carles Martí i Itziar González, i amb el cap dels arxius de la Generalitat, Ramon Albert. L’octubre del 2006 l’Ateneu presentà un manifest reclamant la restitució del seu patrimoni. Més tard, l’any 2008, es va enviar una carta, en què s’exposava la situació i les reclamacions a l’alcalde de Barcelona, al conseller de Cultura de la Generalitat i al president del Parlament de Catalunya. El 2009 van enviar una carta similar a tots els partits polítics amb representació institucional. Finalment, en el Ple Municipal del Districte de Ciutat Vella del 3 de març del 2009, es va prendre l’acord de proporcionar a l’AEP un local estable i de considerables dimensions, on pogués desenvolupar les seves activitats, al barri del Raval. Però aquest acord del Ple no s’executà durant el darrer mandat, tot i que el president del Districte, el senyor Carles Martí, es va comprometre explícitament a donar una solució a l’Audiència Pública del 9 de març del 2010. Davant l’incompliment de l’execució de l’acord, l’AEP formulà una segona interpel·lació a l’Audiència Pública del 10 de març del 2011. Arran d’aquesta interpel·lació, el senyor Jordi Hereu Bhoer, en nom i representació de l’Ajuntament de Barcelona, i el senyor Manel Aisa Pàmpols, en nom i representació de l’Ateneu Enciclopèdic Popular en la seva qualitat de president, signaren un protocol de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i l’Ateneu Enciclopèdic Popular per a la cessió d’ús d’un local. Al Protocol s’especifica , entre altres coses, que «l’Ajuntament de Barcelona, en el termini màxim de dos anys, a comptar des de la signatura del present Protocol, oferirà a l’Ateneu Enciclopèdic Popular un local per a la instal·lació de la seva seu i desenvolupar les finalitats que li són pròpies. (…) El local que s’oferirà a l’Ateneu Enciclopèdic Popular reunirà les condicions necessàries perquè aquest pugui desenvolupar en condicions adequades les seves activitats tant ateneístiques com arxivístiques i de consulta pública. (…) Aquest local haurà de disposar d’una superfície útil compresa entre els 750 i els 1000 metres quadrats. El local haurà de disposar com a mínim de planta baixa».

ateneu enciclopedicEl manifest conclou que: «A data d’avui , a punt de superar el termini màxim establert en el Protocol, tot i les converses que s’han mantingut amb l’Ajuntament, aquest no ha ofert cap local que s’ajusti a les condicions establertes en l’esmentat Protocol, cosa que representa un altre flagrant incompliment, per part de les autoritats municipals, dels acords a què s’ha compromès l’Ajuntament de Barcelona».

Manel Aisa, consultat per aquest periòdic, diu que veuen complicat que els termes es compleixin i que ja han enviat una darrera carta a l’actual alcalde Xavier Trias demandant el compliment de l’acord, així com una carta a tots els partits amb representació parlamentària demanant-los que vetllin pel compliment del protocol signat.

La injustícia amb l’AEP s’allarga i no es veu quan ni com serà restablerta la seva demanda històrica. No es farà justícia fins que l’Ateneu torni al lloc on va néixer, el barri del Raval.