Populisme i moviment veïnal

Associació de Veïns del Barri Gòtic

Com segurament alguns encara deveu recordar, l’octubre de l’any passat l’Associació de Veïns del Barri Gòtic i el Col·lectiu Accions Urbanes vam organitzar l’itinerari Tornem a La Rambla, una acció de crítica i denúncia on es mostrava la Rambla com l’epicentre del terratrèmol que suposa el monocultiu turístic a Ciutat Vella. Creiem fermament que la millor resposta al tsunami turístic és crear xarxa i lligams de comunitat des del barri, trobar-nos per parlar i fer propostes sobre els problemes que ens envolten, i així enfortir un teixit social arrelat al territori.

És per això que el passat febrer de 2012, l’AVV del Gòtic va participar i donar suport a la «Primera Convocatòria de Participació Ciutadana Democràtica a La Rambla», impulsada per veïns, tant a títol individual, com per d’altres procedents de plataformes com Raval per Viure i l’ Assemblea de Veïns i Veïnes de la Plaça de la Vila de Madrid, tots ells desvinculats del moviment veïnal associat de la ciutat i agrupats a l’Assemblea per una Rambla Democràtica. Amb la pregunta «Com vols que sigui la Rambla?» començava un procés que va tenir tres fases: presentació de propostes, avaluació i finalment les votacions el 22 i 23 d’abril.

La iniciativa va superar la capacitat dels organitzadors i, malgrat certa manca de rigor tècnic, fou tot un èxit. Sense cap intervenció de l’administració ni de cap partit polític, es van presentar més de dues-centes propostes i van votar més de mil persones, de les quals unes cinc-centes eren veïns i veïnes de la Rambla i dels carrers adjacents.

El procés d’elaboració dels criteris d’organització de la consulta va ser molt interessant. El vot ponderat per territori, qui i com pot proposar i votar, i com es trasllada això a una consulta, van resultar decisions complexes, però que han suposat un aprofundiment en l’exercici de la democràcia i la participació ciutadana.

Des de l’AVV del Gòtic destaquem, no obstant, alguns aspectes que van ser la causa i motiu de la nostra retirada del grup promotor de la consulta una setmana abans de la votació, tot i que no per això vam deixar de donar-hi difusió.

Primerament, remarquem l’absurda resistència que es mantenia per tal de no ser identificats amb cap associació veïnal amb l’excusa de no sentir-se manipulats, cosa que va anar deteriorant la força que aportava la unió i el consens inicial.

Després, un cop finalitzat el període de presentació de propostes, tant la FAVB com nosaltres i d’altres entitats ciutadanes vam participar en la comissió d’avaluació, a fi de valorar i ordenar les propostes. Malgrat que no es van poder rebutjar totes les propostes que eren clarament discriminatòries, sí que vam influir, en canvi, per tal que el redactat final fos el més respectuós possible amb els drets de les persones.

Es va utilitzar el projecte com altaveu per a pressionar la regidora del Districte, que denuncia la degradació de la Rambla amb un discurs demagog i fàcil, carregant sempre contra els més vulnerables, fent sortir a la llum els plantejaments més durs de la ideologia del civisme. Tot i que compartim amb el projecte alguns arguments crítics amb la qüestió del turisme i les polítiques de seguretat del Districte, creiem que el que cal és analitzar les veritables raons de la degradació del passeig sense caure en un discurs fàcil i/o repressiu.

Sense l’experiència que aporta la cultura de l’associacionisme se’ns va fer difícil arribar a consensos, en especial quan es traslladava el focus d’atenció a l’estricte interès particular. Davant d’uns problemes que ens afecten directament, s’ha de mantenir la visió col·lectiva i  treballar per a trobar solucions que vagin a les causes dels problemes i mirin d’anar més enllà del que passa a la porta de casa nostra.

Si bé el procés no va sortir com esperàvem, vam evitar el predomini de propostes sobre seguretat per potenciar aquelles més imaginatives i encaminades a recuperar el principal passeig de Barcelona per als barcelonins.

Podeu veure algunes de les propostes i els resultats a http:www.avbarrigotic.blogspot.com.

Dels errors s’aprèn i seguirem treballant. És veí qui s’aveïna.